Team
Tomasz Leliński
specjalista ds. BHP

 

Firma działa od 1997r. specjalizuję się usługach i szkoleniach z zakresu BHP dla podmiotów o różnych profilach działalności. Działania wykonywane są kompleksowo przez wykwalifikowany personel.

Szkolenia BHP przeprowadzane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel.
Szkolenia BHP przeprowadzane w pomieszczeniach usługodawcy. W czasie szkoleń wykorzystywane są filmy, slajdy itp. Szkolenia prowadzone są w sposób dostępny dla pracowników. Tematyka poparta jest przykładami.

Szkolenia prowadzone są dla wszystkich grup pracowniczych:
- pracodawców,
- osób kierujących pracownikami ( prezesi, dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, liderzy itp.),
- pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
- pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
- pracowników na stanowiskach robotniczych,

+48 602594599
Toruń, ul. Wodna 12 - siedziba

Wyślij email:
tomasz.lelinski@wp.pl

OLDAV
szkolenia i obsługa BHP