Team
Tomasz Leliński
specjalista ds. BHP

 

Firma działa od 1997r. specjalizuję się usługach i szkoleniach z zakresu BHP dla podmiotów o różnych profilach działalności. Działania wykonywane są kompleksowo przez wykwalifikowany personel.


Nadzór BHP jest czynnością kompleksową. Polega na wizytach w zakładzie, gdzie odbywają się szkolenia bhp, prowadzenie kontroli stanowisk pracy, prowadzenie dokumentacji BHP.
Częstotliwość wizyt, jest uzgadniania indywidualnie z każdym pracodawcą. Uzależnione jest to od wielkości zakładu, zagrożeń występujących w zakładzie czy rotacji pracowników.

Ośrodek realizuje nadzór BHP w następującym w zakresie :
- doradztwo w organizacji stanowisk pracy,
- przeprowadzanie bieżących kontroli stanowisk pracy,
- doradztwo w sprawie budowy, przebudowybudynków produkcyjnych, magazynowych,
  usługowych.
- prowadzenie szkoleń BHP – wstępnych i okresowych,
- prowadzenie postępowań powypadkowych z wypadków ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych oraz z wypadków lekkich
- zgłaszanie wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych do odpowiednich instytucji.
- prowadzenie postępowań z wypadków z domu do pracy i z pracy do domu.
- udział w kontrolach PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) oraz PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- opracowanie instrukcji bhp dla maszyn i urządzeń użytkowanych w zakładzie pracy,
- opracowanie instrukcji IBWR oraz Planu BIOZ na budowach,
- dopuszczanie maszyn do użytkowania w tym kontrola minimalnych wymagań dla maszyn.
- opracowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy występujących w zakładzie,
- opracowanie programów szkoleń oraz instruktarzy stanowiskowych,
- opracowanie przydziału asortymentów odzieżowych oraz sprzętu ochronnego,
- udział w pomiarach środowiska pracy,
- prowadzenie rejestrów i kart czynników szkodliwych dla zdrowia.

+48 602594599
Toruń, ul. Wodna 12 - siedziba

Wyślij email:
tomasz.lelinski@wp.pl

OLDAV
szkolenia i obsługa BHP